Wróć

pH+ 125ml (PHP125)

Cena Brutto : 34,19 zł
Cena Netto: 27,80 zł
Podatek VAT: 23%
Producent :
Brightwell Aquatics pH+ 125ml (PHP125)'}
Dostępność : w magazynie

Produkt jest dostępny w renomowanych sklepach akwarystycznych.

pH+ - Zwiększa pH wody w akwariach morskich i słodkowodnych.

Ilość
Obecnie brak na stanie

pH+ - Zwiększa pH wody w akwariach morskich i słodkowodnych.

Opis produktu

Informacje ogólne

 • Powoduje wzrost poziomu pH wody w akwariach morskich i rafowych.
 • Pomaga podnieść pH wody w akwariach, które mają odpowiedni poziom zasadowości, ale które charakteryzują się chronicznym spadkiem poziomu pH. Stosowany jako doraźne, tymczasowe rozwiązanie do czasu odnalezienia przyczyn spadków pH wody oraz ich wyeliminowania.
 • Silniej skoncentrowany od większości konkurencyjnych produktów.
 • Skomponowany na bazie wody oczyszczonej i ultraczystych składników najwyższej jakości.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Informacje szczegółowe

 • Skala pH służy do pomiaru kwasowości roztworu, np. wody akwariowej. Poziom pH naturalnej wody morskiej mieści się w zakresie od 8,2 do 8,4, jednakże utrzymywanie na co dzień poziomu pH wody w przedziale od 8,1 do 8,5 nie wpływa negatywnie na żyjące w akwarium organizmy morskie. W celu utrzymania stabilnego poziomu pH w pożądanym zakresie utrzymywać poziom zasadowości wody w przedziale od 7 do 12 dKH (2,5-4,3 meq/l). Akwaria z niską cyrkulacją wody na powierzchni, w których stosuje się reaktor wapnia z dozowaniem CO2 lub mieszanki soli morskich o niewystarczającym stężeniu węglanów, często charakteryzują się obniżonym poziomem pH. Preparat pH+ przywraca pożądany poziom pH w wodzie akwariowej.
 • Stosować zgodnie z instrukcją. Nie przekraczać pH na poziomie 8,5 – zbyt wysoki poziom pH może wywołać stres u mieszkańców akwarium i/lub doprowadzić do śmierci bardziej wrażliwych osobników. Zmiany poziomu pH powinny być dokonywane łagodnie i stopniowo. Pozornie duże wahania pH (np. z poziomu 8,1 w nocy do poziomu 8,4 w środku dnia) na przestrzeni 24 godzin są zjawiskiem naturalnym występującym wskutek zmian intensywności fotosyntezy w porze nocnej i w ciągu dnia. Opisane zjawisko często obserwuje się w akwariach, w których występuje znaczący wzrost makroglonów (np. w akwarium wystawowym lub refugium).
 • Sprawdzoną metodą zminimalizowania dobowych wahań pH jest zastosowanie refugium oświetlanego przeciwnie do harmonogramu oświetlania akwarium wystawowego (czyli zastosowanie tzw. odwróconej fotosyntezy). W powyższej metodzie, oświetlanie refugium następuje w nocy, kiedy oświetlenie w akwarium wystawowym jest wyłączone i na odwrót. Zaleca się, aby czasy, kiedy oświetlenie jest włączone w obu zbiornikach, pokrywały się przez 1h dziennie – pozwoli to na delikatniejsze przejście pomiędzy stanami oświetlenia i w niewielkim stopniu wpłynie na zmianę pH. W wyniku powyższych czynności fotosynteza zachodzi przez 24h na dobę, dzięki czemu poziom pH wody jest bardzo stabilny. Jeśli poziom pH stale utrzymuje się poniżej pożądanego zakresu, a stopień zasadowości wody znajduje się we właściwym przedziale, pozytywne rezultaty często przynosi zwiększenie cyrkulacji wody w pobliżu powierzchni akwarium. Takie działanie powoduje wzrost tempa wymiany gazowej oraz pomaga uwolnić i usunąć CO2 z akwarium jeszcze zanim zdąży on wpłynąć na powstawanie słabych kwasów odpowiedzialnych za niski poziom pH i spadek zasadowości.

Instrukcja użycia

 • Poziom pH osiąga zawsze najniższą wartość kilka godzin po wieczornym wyłączeniu głównego oświetlenia, zaś najwyższą – kilka godzin po jego włączeniu w ciągu dnia. Należy zawsze utrzymywać poziom pH wody w przedziale od 8,1 do 8,5. Przed dokonaniem korekty poziomu pH należy upewnić się, że stopień zasadowości wody w akwarium znajduje się w przedziale od 7 do 12 dKH (2,5-4,3 meq/l). Przed użyciem preparatu pH+ firmy Brightwell Aquatics określić poziom pH wody w akwarium za pomocą dokładnego testu akwarystycznego lub świeżo skalibrowanego pehametru. Jeśli poziom zasadowości znajduje się poniżej pożądanego zakresu należy najpierw dokonać jego regulacji, odczekać 24 godziny, ponownie dokonać pomiaru poziomu pH, a następnie użyć preparatu pH+ zgodnie z instrukcją. Zasadowość wody może być zwiększona poprzez zastosowanie preparatów buforujących zgodnie z ich instrukcją użycia. Podczas procesu regulowania poziomu zasadowości, należy dokonywać jej pomiarów za pomocą dokładnego testu akwarystycznego. Preparaty Alkalin8.3 i Alkalin8.3-P (w proszku) to dwa przykłady środków buforujących, które doskonale nadają się do tego typu działań.
 • Stosować preparat codziennie o tej samej godzinie, nie przekraczając dobowej dawki w wysokości 5 ml preparatu na 75,7 l wody. Poziom pH zazwyczaj stabilizuje się w ciągu 2h od momentu użycia preparatu, jednakże należy pamiętać, aby nie narażać żywych organizmów na zmiany pH przekraczające wartość 0,2 na dobę i w rezultacie nie przedawkować preparatu. Powtarzać dozowanie preparatu do momentu osiągnięcia pożądanego poziomu pH. Zaleca się stałe utrzymanie poziomu pH w zakresie +/- 0,2.

Analiza gwarantowana

Węglany (minimum) 1497 mg na ok. 29,5 ml. (50 633 ppm)